Webenapp Internet Girona Girona

COM HO FEM?

VOLEM SER CLARS I TRANSPARENTS PER TAL QUE NO LI QUEDI CAP DUBTE SOBRE EL PROCÉS DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA APLICACIÓ.
Webenapp Internet Girona Girona
O1

WEB RESPONSIVE

EL PRIMER PAS PER LA CREACIÓ DE LA SEVA APP ÉS PARTIR DE LA BASE D’UNA WEB RESPONSIVE, O SIGUI, ADAPTADA A DISPOSITIUS MÒBILS.
Webenapp Internet Girona Girona
O2

ENCAPSULATED DESIGN

ADAPTEM LA SEVA PÀGINA WEB AL FORMAT D'INTERFÍCIE APP. AL ENCAPSULAR LA WEB DINS L’APP, L’USUARI PODRÀ NAVEGAR PER LES SECCIONS O CONTINGUTS DESITJATS, DIRECTAMENT A L’APLICACIÓ, DE MANERA PERSONALITZADA.
Webenapp Internet Girona Girona
O3

NAVEGACIÓ A MIDA

ESCULLI ELS SEUS MENÚS PERSONALITZATS, COLORS CORPORATIUS, INTERFÍCIE ADAPTADA A LES SEVES NECESSITATS I PREFERÈNCIES, ETC.
Webenapp Internet Girona Girona
O4

PUGEM L'APP ALS MARKETS

COM A DESENVOLUPADORS DE LA SEVA APP ENS ENCARREGUEM DE PUBLICAR LA SEVA APP A TOTS ELS MARKETS DELS DIFERENTS SISTEMES OPERATIUS.<div id="avantnum">O1</div>
<h2 style="text-align: left;">PREU&nbsp;</h2>
<div style="text-align: left;">OBLIDI ELS ALTS COSTOS QUE IMPLICAVA PROGRAMAR UNA APP NATIVA.&nbsp; AMB <strong> WEBenAPP.es</strong> TINDR&Agrave; L&rsquo;OPORTUNITAT DE TENIR LA SEVA PR&Ograve;PIA APP&nbsp;AMB UNA QUOTA ANUAL A UN PREU REALMENT ATRACTIU.</div>
O1

PREU 

OBLIDI ELS ALTS COSTOS QUE IMPLICAVA PROGRAMAR UNA APP NATIVA.  AMB WEBenAPP.es TINDRÀ L’OPORTUNITAT DE TENIR LA SEVA PRÒPIA APP AMB UNA QUOTA ANUAL A UN PREU REALMENT ATRACTIU.
<div id="avantnum">O2</div>
<h2 style="text-align: left;">SINCRONITZACI&Oacute;</h2>
<div style="text-align: left;">LA SEVA WEB ES SINCRONITZA AUTOM&Agrave;TICAMENT AMB L&rsquo; APP.</div>
O2

SINCRONITZACIÓ

LA SEVA WEB ES SINCRONITZA AUTOMÀTICAMENT AMB L’ APP.
<div id="avantnum">O3</div>
<h2 style="text-align: left;">ACTUALITZACIONS</h2>
<div style="text-align: left;">L&rsquo;APLICACI&Oacute; S&rsquo;ACTUALIZA AUTOM&Agrave;TICAMENT SENSE NECESSITAT DE DESCARREGAR PERI&Ograve;DICAMENT ACTUALITZACIONS. A M&Eacute;S,<strong> WEBenAPP.es</strong> EST&Agrave; CONSTANTMENT PENDENT DE L&rsquo;EVOLUCI&Oacute; DELS SISTEMES OPERATIUS PER TAL DE GARANTITZAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT A TOTS ELS DISPOSITIUS.</div>
O3

ACTUALITZACIONS

L’APLICACIÓ S’ACTUALIZA AUTOMÀTICAMENT SENSE NECESSITAT DE DESCARREGAR PERIÒDICAMENT ACTUALITZACIONS. A MÉS, WEBenAPP.es ESTÀ CONSTANTMENT PENDENT DE L’EVOLUCIÓ DELS SISTEMES OPERATIUS PER TAL DE GARANTITZAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT A TOTS ELS DISPOSITIUS.
<div id="avantnum">O4</div>
<h2 style="text-align: left;">MULTI-IDIOMA</h2>
<div style="text-align: left;">TRADUCCI&Oacute; DE TOT EL CONTINGUT DE LA SEVA APLICACI&Oacute; A TOTS ELS IDIOMES QUE DESITGI.</div>
O4

MULTI-IDIOMA

TRADUCCIÓ DE TOT EL CONTINGUT DE LA SEVA APLICACIÓ A TOTS ELS IDIOMES QUE DESITGI.
<div id="avantnum">O5</div>
<h2 style="text-align: left;">SISTEMES DE PAGAMENT</h2>
<div style="text-align: left;"><strong> WEBenAPP.es</strong> &Eacute;S 1OO% COMPATIBLE AMB QUALSEVOL DE LES ACTUALS PASSAREL&middot;LES DE PAGAMENT E-COMMERCE.</div>
O5

SISTEMES DE PAGAMENT

WEBenAPP.es ÉS 1OO% COMPATIBLE AMB QUALSEVOL DE LES ACTUALS PASSAREL·LES DE PAGAMENT E-COMMERCE.
<div id="avantnum">O6</div>
<h2 style="text-align: left;">PRES&Egrave;NCIA</h2>
<div style="text-align: left;">LA GENT ASSOCIA LES MARQUES QUE DISPOSEN D&rsquo;UNA APP M&Ograve;BIL AMB EMPRESES MODERNES I L&Iacute;DERS, DINS I FORA EL SEU SECTOR.</div>
O6

PRESÈNCIA

LA GENT ASSOCIA LES MARQUES QUE DISPOSEN D’UNA APP MÒBIL AMB EMPRESES MODERNES I LÍDERS, DINS I FORA EL SEU SECTOR.
<div id="avantnum">O7</div>
<h2 style="text-align: left;">GEOLOCALITZACI&Oacute;</h2>
<div style="text-align: left;">LES NOTIFICACIONS ES PODEN ENVIAR A LA SITUACI&Oacute; GEOGR&Agrave;FICA QUE VOST&Egrave; DESITGI GR&Agrave;CIES A LA GEOLOCALITZACI&Oacute;. REALITZI DIFERENTS ENVIAMENTS DEPENENT DEL PA&Iacute;S, LA CIUTAT, LA REGI&Oacute;, O B&Eacute; LA UBICACI&Oacute; DELS USUARIS, AMB UN RADI DE QUIL&Ograve;METRES PREDETERMINAT.</div>
O7

GEOLOCALITZACIÓ

LES NOTIFICACIONS ES PODEN ENVIAR A LA SITUACIÓ GEOGRÀFICA QUE VOSTÈ DESITGI GRÀCIES A LA GEOLOCALITZACIÓ. REALITZI DIFERENTS ENVIAMENTS DEPENENT DEL PAÍS, LA CIUTAT, LA REGIÓ, O BÉ LA UBICACIÓ DELS USUARIS, AMB UN RADI DE QUILÒMETRES PREDETERMINAT.
<div id="avantnum">O8</div>
<h2 style="text-align: left;">SEGUIMENT D'ENVIAMENTS</h2>
<div style="text-align: left;">CONEGUI L&rsquo;ESTAT D&rsquo;UN ENVIAMENT DES DE LA SEVA APP MITJAN&Ccedil;ANT NOTIFICACIONS PUSH.</div>
O8

SEGUIMENT D'ENVIAMENTS

CONEGUI L’ESTAT D’UN ENVIAMENT DES DE LA SEVA APP MITJANÇANT NOTIFICACIONS PUSH.
<div id="avantnum">O9</div>
<h2 style="text-align: left;">BLOG</h2>
<div style="text-align: left;">PODR&Agrave; PUBLICAR NOT&Iacute;CIES A L'APLICACI&Oacute; A TRAV&Eacute;S DE RSS. L&rsquo;APP POT SER UN &Agrave;GIL CANAL DE COMUNICACI&Oacute;.</div>
O9

BLOG

PODRÀ PUBLICAR NOTÍCIES A L'APLICACIÓ A TRAVÉS DE RSS. L’APP POT SER UN ÀGIL CANAL DE COMUNICACIÓ.
<div id="avantnum">1O</div>
<h2 style="text-align: left;">XARXES SOCIALS</h2>
<div style="text-align: left;">LA INTEGRACI&Oacute; DE LES XARXES SOCIALS A LA SEVA APP &Eacute;S TOTALMENT INTUITIVA I SENZILLA.</div>
1O

XARXES SOCIALS

LA INTEGRACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A LA SEVA APP ÉS TOTALMENT INTUITIVA I SENZILLA.
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 20pt; color: #0095de;"><img style="max-width: 300px; margin: auto;" src="/uploads/5149/files/logo-webenapp-medium-bottom-about.png" width="50%" height="NaN" /><br />VOLEM AJUDAR A FER CR&Egrave;IXER EL SEU NEGOCI</span><br /><br />POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROM&Iacute;S<br /><br /><a href="/ca/internet/webenapp/contacte/t-1080" target="_self" class="btn-outline-circle btn-custom2">Contacte&nbsp;</a></div>

VOLEM AJUDAR A FER CRÈIXER EL SEU NEGOCI


POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES, SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS

Contacte